NASE the hockey agency je slovenská spoločnosť so zameraním o komplexné poradenstvo v oblasti športu. Jej zakladateľom je Lukáš Vepy. Nadviazal na spoluprácu s partnermi doma i v zahraničí.Našim partnerom pre USA a Kanadu je R.W.G. Sport Management Ltd.Vychádzajúc z dlhoročných skúseností, analýzy konkurenčného prostredia na poli hráčskych agentúr sa snažíme o starostlivosť hokejových hráčov z celého sveta a ich možnosti angažovania v zahraničných ligách, kde ich rast môže napredovať dynamickejšie.NASE The hockey is a slovak company focusing on comprehensive advice services in sport area. Its founder is Lukas Vepy. He continued to cooperate with partners at home and abroad.Our partner for USA and Canada is R.W.G. Sport Management Ltd . Based on many years of experience, analysis of competition in the field of players companies NASE the hockey agency cares about hockey players from around the world and their potential involvement in foreign leagues, where their growth can take place dynamically.