KTO SME - WHO WE ARE 

      NASE spol. s. r. o je stvebná a obchodná spoločnosť, ktorá používa najnovšie inovačné stavebné technológie a systémy výstavby,  Spoločnosť na základe výstavby nízkoenergetických domov a budov ponúka konštrukčný Three systém® ktorý je zárukou kvalitnej, rýchlej a úspornej výstavby. Z tohoto stavebného systému dokážeme postaviť dom podľa Vašich predstáv. 

NASE spol. with. r. o is a construction and trading company that uses the latest innovative construction technologies and construction systems. Based on the construction of low-energy houses and buildings, the company offers the construction Three system®, which is a guarantee of quality, fast and economical construction. From this building system we can build a house according to your ideas.

Staviame ekologické montované domy, bytové domy a modulárne domy z najmodernejších technológií v drevostavbe. Realizujeme bytové stavby stavebným Three systém® Našou špecializáciou je používanie stavebných materiálov, ktoré boli celosvetovo overené a používané už od 40. rokov 20. storočia (v Kanade 80% a v USA 65%) vo všetkých rodinných domoch postavených pomocou tejto jedinečnej technológie. Ponúkame však aj výstavbu domov s preferenciou klienta, ako je tehla, pórobetón, odľahčené betóny / betónové tvárnice

We build ecological prefabricated houses, apartment buildings and modular houses from the most modern technologies in wooden construction. We implement residential buildings with the THREE building system. Our specialization is the use of building materials that have been proven and used worldwide since the 1940s (80% in Canada and 65% in the USA) in all family houses built using this unique technology. However, we also offer the construction of houses with client preference, such as brick, aerated concrete, lightweight concrete / concrete blocks /.

                                                PREČO  THREE systém®  -  WHY THREE system®                                                               

                         EKOLÓGIA  Three systém® pozostáva z ekologických materiálov                                                                                                    ECOLOGY     The three system® consists of ecological materials                                              

                                                       RÝCHLOSŤ  realizácia hrubej stavby v Three systéme® za expresný čas                                                                   SPEED realization of rough construction in Three system® in express time                                  

                                               ÚSPORA      výstavba s Three systémom® šetrí čas, prácu a peniaze                                                            SAVINGS construction with the Three® system saves time, work and money

          ŠPECIFIKÁCIA - SPECIFICATION 

THREE systém® je certifikovaný konštrukčný systém výstavby z progresívnych materiálov z ekologicky čistých surovín. Nosným prvkom drevenej rámovej konštrukcie je LVL - lepené vrstvené drevo, izolačným a výplňovým materiálom je PUR panel Linitherm, pričom z vonkajšej strany je stavba uzatvorená plným záklopom z MgO dosky.Popri ekológii a úspore energií je v popredí najmä ekonomický aspekt samotnej výstavby -nárast m2 podlažnej plochy a rýchlosť výstavby bez mokrých procesov, pri minimálnom odpade.

THREE system® is a certified construction construction system made of progressive materials from ecologically clean raw materials. The supporting element of the wooden frame construction is LVL - glued laminated wood, insulating and filling material is PUR panel Linitherm, while from the outside the building is closed by a full flap made of MgO board. floor area and speed of construction without wet processes, with minimal waste.

                                           RODINNÉ DOMY

                                                     ZÁHRADNÉ DOMČEKY, CHATKY, PRÍSTREŠKY, GARÁŽE