VÝBEROVÉ  HOKEJOVÉ  KEMPY / SHOWCASEVýberový kemp 2016

Try out camp 2016

V roku 2016 sme organizovali prvý výberový hokejový kemp v Novom Meste nad Váhom,kde bolo pozvaných 20 hokejistov.Prišli hráči zo Slovenska a Bieloruska.Kemp trval dva dni.Následne vybraní hráči boli umiestnení do popredných dorasteneckých a juniorských súťaži v Európe a Severnej Amerike.Celkový počet umiestnených hráčov bol 7.

In year 2016 we organized 1st Showcase in town Nove Mesto nad Vahom,where we invited 20 hockey players.Camp lasted two days.Subsequently selected players were placed in top J18 and J20 leagues in Europe and North America.

Výberový kemp 2019

Showcase 2019


Veľké poďakovanie hráčom,trénerom a realizačnému tímu NASE the hockey agency za skvelo odvedenú prácu. Big thanks to players,coaches,staff members of NASE the hockey agency for great job.

V roku 2019 sme rozhodli pre ďaľší výberový hokejový kemp v Novom Meste nad Váhom,kde sme našli vynikajúce podmienky.Na kemp bolo prizvaných 40 hráčov.Kemp trval 3 dni.Prišli hráči zo Slovenska,Česka,Ruska,Ukrajiny,USA a Kanady.Celkový počet umiestnených hráčov bol 15 v rámci TOP dorasteneckých a juniorských súťaží v Európe a Severnej Amerike.Výnimočne sme umiestňovali hráčov,ktorí už skončili juniorský vek a našli sme pre nich seniorský tím vo Švédsku a Fínsku.
In year 2019 we decided to organize 2nd Showcase in Nove Mesto nad Váhom,where we found great conditions.We invited 40 players for camp which lasted 3 days.Players came from countries Slovakia,Czech Republic,Russia,Ukraine,USA and Canada.Final number of players which we have found a teams in top J18, J20 leagues in Europe and North America was 15.Exceptionally we were placing players who were over junior age and we found teams for them in Sweden and Finland.