that way , that direction ..

                                 more giving , than take

             NASE spol.s.r.o

NASE the hockey agency

NASE the  football agency                              

NASE  the  fitness             training                 athletes

NASE   the  houses

NASE   the                                                     Fresh  K.O

NASE    the                                                                                                                                                                       English   language   teaching

Glice® syntetické klziská SR.

Staviame VIANOČNÉ, VEREJNÉ, ŠKOLSKÉ, ŠPORTOVÉ A CELOROČNÉ klziská. Sme EKOLOGICKÍ, šetríme vodu a elektrickú energiu. Korčuľujete v teple aj mraze. ŠETRÍME - neplatíte obsluhu pre rolbu, viete náklady presne a vopred. POHYB na ploche Glice® je AKO NA ĽADE, korčuľujete na štandardných korčuliach. Klzisko JE MOŽNÉ UMIESTNIŤ na existujúce ihrisko alebo s podkladovou plochouKAMKOĽVEK. Klzisko je možné si PRENAJAŤ na SKÚŠKU a za výhodnú cenu NÁSLEDNE KÚPIŤ.


Glice® synthetic glide SR. We build CHRISTMAS, PUBLIC, SCHOOL, SPORTS AND YEAR-ROUND ice rinks. We are ECOLOGICAL, we save water and electricity. You skate in the heat and cold. WE SAVE - you do not pay the staff for the snowmobile, you know the costs exactly and in advance. MOVEMENT on the Glice® surface is LIKE ON ICE, you skate on standard skates. The rink CAN BE PLACED on an existing playground or with a base surface. It is possible to RENT the rink for an EXAM and to BUY IT NOW for a good price.

Kontaktné údaje:     

NASE spol.s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 611/2, 914 51 Trenčianske Teplice,

IČO 47568933, DIČ 2024021681,

Tel. kontakt: +421 917 626 568, +421 917 653 047,

email. nase.llc@gmail.com

Glice® synthetic glide SR. We build CHRISTMAS, PUBLIC, SCHOOL, SPORTS AND YEAR-ROUND ice rinks. We are ECOLOGICAL, we save water and electricity. You skate in the heat and cold. WE SAVE - you do not pay the staff for the snowmobile, you know the costs exactly and in advance. MOVEMENT on the Glice® surface is LIKE ON ICE, you skate on standard skates. The rink CAN BE PLACED on an existing playground or with a base surface. It is possible to RENT the rink for an EXAM and to BUY IT NOW for a good price.