NASE the fitness training athletes

KONDIČNÝ A ATLETICKÝ TRÉNING

zabezpečenie a vedenie kondičného a rekondičného programu
zabezpečenie vedenia kondičnej a rekondičnej prípravy
zabezpečenie dietologických programov
vypracovanie plánov športovej doplnkovej výživy

FITNESS AND ATHLETIC TRAINING
provision and management of fitness and fitness program
Ensuring the maintenance of fitness and reconditioning preparation
ensure dietetics programs
develop sports supplemental plans for nutrition